Czech English

Klokánek Štěrboholy

Facebook.com

O Štěrboholském klokánku

Dovolte nám, abychom Vám představili naše zařízení Klokánek, které bylo uvedeno do provozu v prosinci 2005 v Praze 10 - Šterboholy zrekonstruováním bývalého zemědělského učiliště. Rekonstrukci provedl Magistrát hl. města Prahy, kterému platíme nájem - symbolickou 1Kč ročně.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (pěstounská péče, osvojení).

Podle § 46 zákona o rodině Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která má přednost před výchovou ústavní. […]

Děti se do Klokánků přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu. Děti lze přijmout na žádost rodičů či samotného dítěte nebo na základě předběžného opatření.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoliv přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

V Klokánku o děti pečují po všech stránkách (obdobně jako v rodině) střídavě po týdnu dvě „tety“. Teta tedy pečuje o děti vždy celý týden nepřetržitě, kdy se po týdnu vystřídá s druhou „tetou“. Děti jsou tak navyklé na „své tety“, čímž se snižuje riziko rozvoje citové deprivace. Maximální počet dětí v „klokaní“ rodině jsou čtyři děti, které žijí společně se „svou“ tetou v bytové jednotce vybavené stejně jako běžná domácnost. Není zde stanoven žádný striktní řád a pravidla, jak tomu bývá v ústavních zařízeních. Zkrátka - snažíme se vytvořit dětem prostředí co nejvíce podobné normální rodině.

Všichni zaměstnanci Klokánka prochází složitým psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí. Z Klokánků mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoliv navštěvovat a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody nebo pokud je dítě neodmítá.Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu rodičů až do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření.

Ale vraťme se zpět k nám do Štěrbohol. Disponujeme 7 bytovými jednotkami, ve kterých může najít útočiště až 28 dětí. K budově patří velká zahrada s prolézačkami a hřištěm. Děti u nás mohou navštěvovat spoustu zájmových kroužků (rybářský, modelářský, sportovní, keramiku, výtvarku, hru na kytaru). Malé děti jezdí s tetami jednou týdně na plavání. Klokánek navštěvuje taktéž jednou týdně pejsek Fin na canisterapii. V budově máme i vlastní školku,kde učí zkušená paní učitelka. Specifikum našeho Klokánku ve Štěrboholích jsou 3 manželské páry,které se plně starají o svěřené děti - nestřídají se tedy s žádnou tetou. Dětem je dán i mužský vzor a prostředí plného rodinného zázemí.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo se chcete do našeho zařízení přijet podívat, jste samozřejmě po dohodě kdykoliv vítáni. V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím rychlého kontaktu na našich webových stránkách nebo telefonicky na tel. uvedených v kontaktech.

KLOKÁNEK

KLOKÁNEK MÁ DĚTI RÁD,

JE S NIMA VELKÝ KAMARÁD.

KLOKÁNEK JE KAMARÁD,

HRAJE SI S NAMI HROZNĚ RÁD.

V KLOKÁNKU JE SRANDA,

A TAKY TA ŠVANDA.

LIBÍ SE NÁM TU STRAŠNĚ MOC,

VŽDYCKY NÁM DÁ DOBROU NOC.